dijous, 1 de desembre de 2016

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE SESSIÓ 09/16

Aquest ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de sessions de l’ajuntament, el dia 1 de desembre a les 20:00 hores en primera convocatòria o el dia 3 del mateix mes, a la mateixa hora, en segona convocatòria, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia : 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
 3. INFORME DECRETS BATLIA
 4. INFORME SEGUIMENT PLA D'AJUST
 5. RATIFICACIÓ DECRET ADHESIÓ CONVENI CAIB- FELIB TEIXIT COMERCIAL
 6. ADQUISICIÓ SOLAR UA-01
 7. PROPOSTA FOSSES COMUNS CEMENTIRI DE MONTUÏRI
 8. PROPOSTA MONTUIRERS SEPULTATS A FOSSES COMUNS
 9. MOCIÓ PP HORARI CENTRE SANITARI
 10. ADHESIÓ MANIFEST PACTE CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA
 11. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROJECTE COMPENSACIÓ UA-01
 12. PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.