dimarts, 23 de febrer de 2016

Convocatòria sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament 2-16


L'Ajuntament celebrarà sessió plenària extraordinària, a la sala de plens de la Casa de la Vila, el dia 25 de febrer de 2016 a les 20.00 hores, amb l'objecte de tracta els següents assumptes de l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L'ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. PRESSUPOST 2016