dijous, 17 de setembre de 2015

Canvis en la gestió del Parc Verd a partir de l’1 d’octubre


Ja fa un parell d’anys que el Parc Verd del municipi s’ha convertit en un punt incontrolat d’abocament de residus. El fet que es trobi molt a prop de la carretera de Manacor i que estigui obert les 24 hores i que no hi hagi cap control d’accés, ha provocat que ciutadans de tot Mallorca utilitzin la instal·lació per a fer-ne un mal ús, abandonen carretades de residus no permesos i tiren les bosses de fems directament a terra.

Les conseqüències econòmiques que es deriven de tot això són molt greus, ja que els ciutadans de Montuïri han d’assumir el sobrecost que genera la gestió d’aquests residus provinents de fora del terme municipal. Segons els últims resultats dels pesatges mensuals de rebuig, l’estimació dels quilos derivats del turisme de fems que ha rebut el municipi durant aquests tres mesos d’estiu se situa en més de trenta tones, mentre que la quantitat de residus voluminosos “extra” es troba al voltant de les vuit tones. Només d’aquests tres mesos, l’Ajuntament ha d’assumir un sobrecost de més de 7.000 euros en concepte de tractament d’aquests residus.

Per solucionar el greu problema actual, el nou equip de govern vol netejar la imatge i donar un bon servei a tots els montuïrers, permetent que els usuaris puguin disposar d’una instal·lació neta, ordenada i correctament dimensionada. Per aquest motiu, a partir de l’1 d’octubre l’ajuntament pren les següents mesures:

- S’entregaran targetes identificatives a tots els montuïrers que vagin a l’Ajuntament amb el rebut de fems de l’any vigent i que estigui pagat.
- S’estableix un horari de funcionament del Parc Verd, durant el qual hi haurà una persona encarregada de controlar els usuaris, informar de com separar els residus i prohibir l’entrada a aquells que no hi accedeixin amb una targeta identificativa.
- S’han instal·lat càmeres de vigilància per  poder sancionar aquells infractors que abandonin residus fora de les instal·lacions o facin algun tipus d’acte vandàlic.
- Paral·lelament, s’inicia una campanya complementària de vigilància de la policia

Altres mesures que s’adoptaran dins la instal·lació seran la reorganització dels contenidors, la col·locació de cartells que indiquin on dipositar cada residu i la programació de tasques de neteja per evitar males olors.