dimecres, 4 de març de 2015

Convocat el XXIV Concurs de Conte Curt Antoni Gomila - Sant Bartomeu 2015


La revista Bona Pau amb el desig de fomentar la cultura en llengua catalana convoca el XXIV Concurs de Conte Curt Antoni Gomila-Sant Bartomeu 2015 patrocinat per l'Ajuntament de Montuïri d'acord amb les següents:

BASES

1. Cada autor o autora solament podrà concórrer amb una sola obra, que serà inèdita, d'un conte curt escrit en llengua catalana i que tindrà una extensió no superior a deu folis. Es presentaran original i quatre còpies escrites a màquina o ordinador a una sola cara.

2. Es firmarà amb pseudònim o lema.

3. Al principi o a la coberta de la narració, figuraran aquestes tres dades:

a) XXIV Concurs de Conte Curt Sant Bartomeu 2015
b) El títol de l'obra
c) El pseudònim o lema

4. Dins un sobre petit tancat i adherit a l'obra literària, s'inclourà un escrit amb les dades següents:

a) XXIV Concurs de Conte Curt Sant Bartomeu 2015
b) El títol de l'obra
c) El pseudònim o lema
d) Nom de l'autor o autora
e) Adreça
f) DNI
g) Edat
h) Professió
i) Telèfon

5.  A la coberta del sobre petit tancat s'indicaran aquestes dades:

a) XXIV Concurs de Conte Curt Sant Bartomeu 2015.
b) El títol de l'obra
c) El pseudònim o lema

6. El termini per presentar les obres conclourà el 10 de juliol de 2015. S'enviaran o s'entregaran a les oficines de l'Ajuntament de Montuïri (Mallorca) dins un sobre gros on a la coberta constarà el següent: Ajuntament de Montuïri - XXIV Concurs de Conte Curt – Plaça Major, 1 - 07230 Montuïri (Mallorca).

7.  El veredicte del jurat, que serà inapel•lable, es farà públic la nit del 14 d'agost de 2015 en el mateix acte en què es pronunciarà el pregó de les festes de Sant Bartomeu. Tot seguit, s'efectuarà el lliurament de premis, els quals hauran d'ésser recollits personalment.

8.  Premis:

8.1. Un primer premi de 1.000 euros.
8.2. Un segon premi de 500 euros.
8.3. Un tercer premi de 250 euros.

9. Les obres guanyadores passaran a ser propietat de les entitats convocants les quals es reservaran el dret de publicar-les. Per aquest motiu, les persones guardonades entregaran un disquet o xip amb el text de l'obra (format Word) al coordinador del Concurs el dia del lliurament de premis. No es retornaran les obres no premiades.

10. L'entitat convocant designarà el coordinador del Concurs.

XX Concurs de Conte Curt Juvenil Sant Bartomeu 2015

La revista Bona Pau amb el patrocini de l'Ajuntament de Montuïri convoca el XX Concurs de Conte Curt Juvenil Sant Bartomeu 2015 amb les següents:

BASES

1. Hi podran participar els menors de 25 anys nascuts i/o empadronats a Montuïri.

2. Els premis per aquest XX Concurs de Conte Curt Juvenil seran els següents, amb dues categories:
       
a) De 10 a 16 anys
1r premi: 100 euros.
2n premi: 50 euros
        
b) De 17 a 25 anys
1r premi: 100 euros
2n premi: 50 euros.

3. Les altres bases són les que apareixen en els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 i 11 corresponents al XXIV Concurs de Conte Curt Antoni Gomila-Sant Bartomeu 2015, publicades en aquesta mateixa edició de Bona Pau, canviant els noms de XXIII Concurs de Conte Curt per XIX Concurs Juvenil, Categoria A; o Categoria B, segons l'edat.

4. Pels concursants a la categoria A, l'extensió del conte oscil•larà entre 2 i 10 folis.

Montuïri, 28 de febrer de 2015
O. Arbona
Director Revista Bona Pau