dimecres, 11 de febrer de 2015

Pla de Senyalèctica de Montuïri

 

Una de les actuacions essencials incloses transversalment en el Pla de Millora del Comerç a Montuïri i en el Pla de Desenvolupament Turístic a Montuïri 2014-2015, ja ha sortit al carrer; es tracta del Pla de Senyalèctica de Montuïri.

Durant el mes de gener s’ha procedit a la col·locació dels nou senyals que facilitaran la qualitat de l'experiència turística del visitant mitjançant una explicació i interpretació dels elements que visita, així com l’accés a l’oferta dels serveis que Montuïri li ofereix.

Les actuacions s’han centrat en l’eix vertebrador de la vila de Montuïri que uneix l’àrea de les escoles i el Museu de Son Fornés amb el nou equipament del Molinar; un recorregut que creua tot el poble passant per les àrees patrimonials més significatives. Així, el projecte consta de:
  • Cinc panells interpretatius o explicatius (a1, a2, a3, a4 i a5) que es distribueixen per l’eix vertebrador de la vila.
  • Tres panells de situació: ubicats a les zones d’aparcament (p1, p2, p3).
  • Un panell informatiu dels negocis locals i serveis d’interès ubicat a Plaça C).

 El següent croquis mostra la ubicació dels nou panells:

  
El conjunt històric representat al panell denominat àrea 1 (a1), es centra en el Museu i el Jaciment Arqueològic de Son Fornés; l'a2, en la Plaça Vella i el Carrer Major; l'a3 en la Plaça Major; l'a4 en l’àrea del Molinar i l'a5 es basa en l’entorn natural.

Els panells de situació de zona d’aparcament s’ubiquen en Es Revolt, Son Fornés - Escoles  i a l’inici de l’Avinguda del Dau.

El panell de negocis locals i serveis d'interès, ubicat a la Plaça Major, conté informació sobre el petit negoci local, els oficis de cara al públic, els bars i restaurants i l’allotjament que Montuïri ofereix. 

A continuació teniu algunes fotografies dels panells instal·lats: