dijous, 12 de febrer de 2015

Finalització de les actuacions de competència municipal subvencionades pel Consell de Mallorca

A principis de l’any passat, el Consell de Mallorca va publicar la convocatòria de subvencions adreçada a les corporacions locals de Mallorca per a la realització d’actuacions de competència municipal. L’ajuntament es va presentar a la mateixa amb tres projectes: la millora de l’enllumenat públic i optimització de l’eficiència energètica, la creació d’un nou pou d’aigua i la millora d’alguns camins locals. Les tres actuacions foren aprovades i a dia d’avui aquestes reformes i millores ja estan realitzades i en ple funcionament: s’ha  millorat l’enllumentat públic del poble, s’ha creat el nou pou d’aigua i s’han millorat alguns camins locals.

Millora de l’enllumenat públic i optimització de l’eficiència energètica a Montuïri

En el butlletí d’abril de 2014, s’informava que l’Ajuntament havia iniciat els tràmits per executar un projecte que permetria millorar el funcionament de l’enllumenat públic del municipi i augmentar-ne l’eficiència energètica gràcies a la Subvenció adreçada a ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal 2014-2015 del Consell de Mallorca.

Per a l’optimització de l’enllumenament s’han dut a terme una sèrie d’accions en els onze quadres elèctrics que englobaven un total de 315 punts d’il·luminació de diferent tipologia (vapor de sodi i vapor de mercuri) i potències (entre 70w i 150w). Així, aquestes unitats han estat reemplaçades per 315 làmpades LED tipus Retrofit de 40w de potència.

Així mateix, s’hi han realitzat una sèrie d’actuacions vinculades necessàries: revisió i eventual reparació de lluminàries existents; substitució de columnes de tipus clàssic i fust  d’acer galvanitzat i de fanals de paret en mal estat; substitució de 40 caixes d’entroncament; treball de repintat de bàculs; muntatge de temporitzadors astronòmics amb ajust automàtic a l’hora de llum; i substitució del quadre elèctric del Carrer de Palma.

La inversió total ha estat subvencionada al 100%, per tant, no ha suposat cap cost a l’Ajuntament. Els estudis elaborats determinen que en un termini de 3 o 4 anys aquesta inversió s’haurà amortitzat gràcies al benefici energètic que suposaran aquestes millores en l’optimització energètica local ja que el cost energètic es veurà reduït mensualment. Així, s’aconsegueix gastar menys i tenir més llum.

En aquest enllaç trobareu més fotografies del nou l'enllumenat: FOTOGRAFIES

Creació d’un nou pou d’aigua


Una segona actuació presentada a la convocatòria del Consell de Mallorca, ha estat la creació d’un nou pou d’aigua que ha obtingut un finançament del 86.57% de la inversió total.

Aquesta actuació ha resultat en la realització d’un nou pou per a la captació d’aigües subterrànies de 250 metres de fondària. La perforació s’ha realitzat a la mateixa parcel·la on està localitzat l’actual tanc d’aigua. Amb aquesta actuació es garanteix un augment del cabal disponible per a l’abastiment de la població del terme de Montuïri, sobretot els mesos d’estiu que és quan escasseja.

Millora d’alguns camins locals


Finalment, i tal com s’avançava en el butlletí de juny de 2014, la tercera actuació presentada a la convocatòria, ha estat la millora de tres camins rurals: el de S’Amarador, Ses Donades i Son Picornell per tal de millorar les condicions de seguretat i circulació dels vehicles.

En els camins de S’Amarador i de Ses Donades s’ha procedit a un reasfaltat, prèvia reparació de sots i esquerdes del paviment existents per tal que no tornin a manifestar-se. I en el cas del darrer tram del camí de Son Picornell, s’ha procedit a un nou asfaltat.