dijous, 11 de desembre de 2014

Presentació de la nova plana web turística i del Projecte de Senyalèctica de Montuïri


El dia 4 de desembre, dintre dels actes de la Fira de Sa Perdiu, es van presentar al públic dues actuacions essencials incloses transversalment en el Pla de Millora del Comerç a Montuïri i en el Pla de Desenvolupament Turístic a Montuïri: la nova plana web www.turismemontuiri.com i el Pla de Senyalèctica del nostre municipi.

Pla de Senyalèctica

El batle va introduir la jornada donant pas, en primer lloc, al Projecte de Senyalèctica, una actuació centrada en la localització i explicació dels elemements d'interès a través de panells informatius que es situaran a distints punts estratègics del municipi.

Les línees principals del projecte foren exposades per la tècnica de l’Ajuntament qui va contextualitzar el pla i el marc de les actuacions, elaborades per un equip interdisciplinari on han participat arquitectes, urbanistes, historiadors, dissenyadors i altres tècnics que han treballat per impulsar i posar en valor la rica herència cultural i patrimonial tangible i intangible de Montuïri juntament amb els elements de l’entorn natural.

El principal objectiu d'aquest projecte és facilitar la qualitat de l'experiència del visitant mitjançant una explicació i interpretació dels elements que visita i millorar l’accés a l’oferta dels serveis que Montuïri li ofereix, a més a més:

  • Potenciar el valor dels elements patrimonials, culturals i paisatgístics de Montuïri i millorar la informació i comunicació dels mateixos.
  • Connectar i vertebrar els recursos patrimonials del nucli urbà amb el seu entorn immediat, establint vincles interpretatius.
  • Dissenyar una estratègia de connexió i visita entre la xarxa d’equipaments.
  • Apropar l’estructura urbana del poble per tal de fer-la més accessible tant als seus habitants com als que la visiten.
  • Facilitar l'accés al teixit empresarial als visitants (comerços, allotjament, restauració, oficis) i als altres serveis, públics o privats, d’interès general.

Les actuacions s’ha centrat en l’eix vertebrador de la vila de Montuïri que uneix l’àrea de les escoles i el Museu de Son Fornés amb el nou equipament del Molinar; un recorregut que creua tot el poble passant per les àrees patrimonials més significatives.

El disseny segueix l’estil gràfic marcat per l’actual imatge promocional lligada a les tanques de benvinguda de les entrades a la vila des de la Ma-15 i a la promoció del producte turístic “Visita Turística a la Mallorca Prehistòrica i Tradicional”.

El projecte consta de cinc panells interpretatius o explicatius (a1, a2, a3, a4 i a5) que es distribuiran per l’eix vertebrador de la vila; quatre d'ells són panells de situació: tres s’ubicaran a les zones d’aparcament (p1, p2 i p3), el quart és un panell informatiu dels negocis locals i serveis d’interès (C), tal com mostra el següent croquis:


Els panells interpretatius inclouen un text explicatiu dels principals trets d’interès de l'àrea en la qual es troba i està traduït a quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany; també consten d'un codi QR vinculat a la nova plana web de turisme i un croquis d’ubicació que convida al visitant a realitzar el recorregut complet.

El conjunt històric representat al panell denominat àrea1 (a1), es centra en el Museu i el Jaciment Arqueològic de Son Fornés; l'a2, en la plaça Vella i el carrer Major; l'a3 en la plaça Major; l'a4 en l’àrea del Molinar i l'a5 es basa en l’entorn natural.

Els panells de situació de zona d’aparcament s’ubiquen en Es Revolt (p1), Son Fornés - Escoles (p2) i a l’avinguda del Dau (p3). Aquests panells inclouen el pla del casc urbà amb indicació d’on es troba el visitant, indicacions dels principals accessos rodats i l’itinerari a peu de l’oferta cultural i patrimonial amb indicació de les àrees i punts d’interès patrimonials i culturals. Aquesta informació es presenta també en els quatre idiomes esmentats. Es mostra, així mateix, la localització dels equipaments i serveis, públics i privats, d'interès general.


El panell de negocis locals i serveis d'interès, ubicat a plaça Major (C), conté informació sobre el petit negoci local, els oficis de cara al públic, els bars i restaurants i l’allotjament que Montuïri ofereix. S’inclou el nom, adreça i telèfon d’aquests establiments.

S’anuncià que es preveu la col·locació del conjunt dels panells abans de les festes de Nadal.


Nova web turística

Tot seguit l’empresa encarregada d’elaborar la nova web turística va exposar la feina feta tot fent un recorregut virtual per la nova pàgina de difusió de l’oferta turística de Montuïri.

La nova web turística promocional del l’oferta turística de Montuïri www.turismemontuïri.com s’obri amb un carrusel fotogràfic amb imatges suggerents del patrimoni de Montuïri que donen la benvinguda al visitant i el conviden a navegar per una sèrie de pestanyes: Montuïri, que veure, establiments, Visita Turística i contacte.

Cada un dels apartat ofereix informació sobre determinats aspectes del municipi des de la component més històrica amb comunicació de les àrees d’interès cultural i patrimonial així com del bell entorn natural o de les fires i festes més tradicionals. També ofereix informació sobre els serveis i establiments que el visitant pot trobar a la vila per a gaudir d’una experiència de qualitat. En aquest punt, es va recomanar als empresaris, revisar les dades de contacte del seu negoci per evitar errors o també, en el cas de tenir un espai web del mateix, comunicar-ho a l'Ajuntament per introduir-lo a la plana web.

Es tracte d’una web acolorida i vistosa que, amb l’eslògan "visita i descobreix", vol aconseguir despertar l’interès del turista i aconseguir la seva visita al municipi.

Per a la creació de la web s’ha utilitzat una tecnologia que permet que el format s’adapti a dispositius com tablets o mòbils; també s’ha fet feina per a què la plana web tingui un bon posicionament dintre la xarxa, de manera que en buscar en els cercadors termes com “turisme” i “Montuïri”, el web surti en una de les primeres posicions. El contingut de la plana web s’ha traduït a quatre idiomes: castellà, anglès, alemany i rus. També s'ha creat un perfil dins les xarxes socials Facebook i Twitter amb el nom "Turisme Montuïri" per tal de poder difondre la informació més interessant i disposar d'una eina publicitària potent.

Us convidem a què hi entreu i gaudiu de la vessant més turística de Montuïri!