dimecres, 5 de novembre de 2014

Visita de la presidenta del Consell de Mallorca a Montuïri


Avui, dimecres 5 de novembre, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ha visitat el poble de Montuïri. El motiu d’aquesta visita ha estat per, principalment, conèixer de primera mà les tasques de construcció i reforma que s’han dut a terme en el municipi del Pla arrel d’una subvenció que aquesta entitat insular va concedir a l’Ajuntament de Montuïri. Aquest import monetari, d’un total de dos cents mil euros, ha permès al Consistori fer efectius tres projectes: la construcció d’un nou pou d’aigua, l’asfaltat d’alguns camins rurals i la millora de l’enllumenat públic. 

La construcció d’un nou pou d’aigua era una tasca que ja figurava en el programa electoral de l’equip de govern; després que la provisió de l’antic pou escassegés durant els passats mesos d’estiu, era necessari i prioritari garantir el subministrament d’aigua als ciutadans i ciutadanes. Una part de l’import cedit pel Consell, uns devuit mil euros, han possibilitat la construcció del nou embassament d’aigua.

Vuitanta mil euros s’han destinat a asfaltar dos camins rurals: el camí de Son Picornell i el camí de S’Amarador, aquest darrer amb força afluència ja que és el que uneix la MA-3201, carretera que porta a Pina, amb la MA-3200, carretera que condueix al jaciment arqueològic de Son Fornés.

Finalment, el tercer d’aquests tres projectes és la millora del funcionament de l’enllumenat públic del municipi i augment de la seva eficiència energètica. Aquest millorament es pretén assolir duent a terme una sèrie d’accions: treballs de manteniment, tasques de substitució de fanals clàssics de paret i de bàculs de peu de fanal clàssic que es troben en mal estat, reemplaçament dels antics interruptors d’horaris d’encesa i apagada per programadors astronòmics de zona geogràfica i suplantació de la totalitat de làmpades al nucli urbà per làmpades LED les quals proporcionaran una mateixa intensitat lumínica però amb una reducció del cinquanta per cent de l’energia elèctrica. Aquest conjunt d’actuacions ja s’han iniciat i s’espera que en les properes setmanes es puguin donar per finalitzades permeten, d’aquesta manera, una optimització energètica local. Aquesta iniciativa es pot efectuar gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca la qual ha permès destinar els doblers necessaris per dur a terme la versió inicial, uns cent mil euros.

Maria Salom, juntament amb el batle de la localitat i alguns regidors del municipi, han recorregut els distints emplaçaments locals per a poder avaluar in situ el conjunt de les reformes i obres dutes a terme.

Finalment, a les dotze del migdia, la presidenta s’ha reunit amb alguns dels col·lectius locals que depenen d’aquesta entitat insular, com el futbol base o les associacions de persones majors, per tal de conèixer en primera persona la seva opinió i analitzar la situació, els problemes i mancances, les necessitats i solucions existents.