divendres, 5 de setembre de 2014

La Caixa destina una ajuda econòmica als més necessitatsL’entitat La Caixa feu entrega, el passat 3 de setembre, d’un import de dos mil euros en el Grup d’Acció Social de la Parròquia de Montuïri. Aquesta entitat bancària, sensible i implicada en l’atenció als col·lectius amb major vulnerabilitat, havia plantejat a l’Ajuntament de Montuïri la possibilitat de fer una aportació econòmica per a què arribés a les persones més necessitades del poble i el Consistori proposà que fos el Grup d’Acció Social de la Parròquia qui gestionés aquests doblers en pro d’aquesta finalitat.


Aquest any, l’Obra Social La Caixa ha destinat un pressupost total de cinc cents milions d’euros a programes socials, de medi ambient i ciència, programes culturals o educatius i d’investigació. Tot i que la cultura, la ciència o el medi ambient continuen rebent atenció, des de fa dos anys, una major part d’aquestes ajudes es destinen prioritàriament a satisfer les mancances o primeres necessitats de qui més ho necessita.


En aquest cas, el Consistori i La Caixa han confiat amb una agrupació que vetlla pel benestar dels més desafavorits del municipi assegurant que es farà el millor dels usos d’aquests doblers; així, tal com va exposar l’agrupació, es destinarà aquesta quantitat econòmica a la compra de productes bàsics que posteriorment seran entregats a les famílies amb menys recursos. Miquel Sureda, director de l’oficina de Montuiri, afirmà que l’existència d’aquest tipus d’entitats socials fa més fàcil que aquestes ajudes arribin a qui realment ho necessita.


Jaume Bauçà, batle de la localitat, va agrair la implicació de La Caixa i aprofità per lloar la tasca desinteressada de l’agrupació de la Parròquia. Per altra banda, el rector també agraí la col·laboració de l’entitat bancària entregant un donatiu tan important i també la confiança que ha dipositat en ells el Consistori.