dijous, 14 d’agost de 2014

L’Ajuntament ha preparat una sèrie de dispositius per evitar alteracions de convivència durant la pròxima festa Revival


Jaume Bauçà, batle de Montuïri, ha dictat un ban per tal de regular el correcte i adient funcionament de la festa Revival que tindrà lloc el pròxim dissabte 16 d’agost en aquesta localitat d’Es Pla en motiu de les festes patronals de Sant Bartomeu 2014.

La finalitat és garantir el compliment de les normes mínimes de respecte i civisme i assegurar la cohabitació de veïns i assistents en aquest esdeveniment que cada any congrega un gran nombre de visitants; es tracta, doncs, d’evitar que es produeixin alteracions de l’odre públic o de la convivència veïnal a causa d’infraccions com, per exemple, la ingesta d’alcohol en la via pública, el consum de drogues o estupefacients o l’evacuació en indrets o espais que no hagin estat creats o habilitats per aquest fi, entre d’altres.


Baix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local i més normes, el citat ban exposa que no es permetrà segons quin tipus de vulneració de les normes cíviques actuant la força pública en la seva garantia; policia local i guàrdia civil posaran en funcionament un dispositiu de vigilància conjunt tot sancionant les alteracions que es produeixin en el sentit exposat. Es tracta d’unes actuacions policials preventives per tal que veïns i assistents pugui gaudir d’aquesta festa evitant accions nocives o inadequades.

A continuació podeu llegir el citat document jurídic: BAN