dilluns, 18 de juny de 2018

Concurs per a la creació de la imatge de la camiseta de Sant Bartomeu 2018 - Eleccions dels models preseleccionats


Aquests són els dos models preseleccionats d'entre tots els dissenys presentats elegits per a la comissió creada per a tal objecte.

Des de l'Ajuntament volem agrair la participació de totes les persones que ens han fet arribar algun model per formar part del Concurs.

Informació sobre les votacions:

  • Podran votar el disseny que més els agradi totes les persones empadronades a Montuïri i nascudes abans de dia 31 de desembre de 2010 (inclòs).
  • Les votacions es podran realitzar des de dilluns 18 de juny fins dimarts 3 de juliol de 2018 (ambdós inclosos).
  • Els interessats/des podran votar en els següents llocs i horaris: a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els dijous de 16 a 19 hores.
  • Per a procedir a la votació, els electors hauran d’identificar-se amb el document d’identitat.
  • La votació serà secreta; no obstant, es realitzarà un seguiment de les persones que facin la seva valoració per tal d’evitar duplicitats.
  • En el moment de la identificació personal, l’Ajuntament facilitarà una papereta per persona per a dipositar en una urna.
  • Serà nul·la qualsevol altra forma de votació.

dimecres, 13 de juny de 2018

Escoleta d'Estiu 2018 a Sa Gallineta Rossa


Benvolgudes famílies,

Des de l'Ajuntament hem obert el termini de preinscripcions a l'Escoleta d'Estiu 2018 a Sa Gallineta Rossa que es durà a terme durant el mes d'agost.

Recordam que el nombre mínim d'assistents és de 10. 

Podeu preinscriure els vostres infants a l'Escoleta d'Estiu 2018 a Sa Gallineta Rossa enviant un correu electrònic a localjove@ajmontuiri.net indicant:

- Nom i llinatges de l'infant
- Data de naixement
- Nom i llinatges del pare/ mare/tutor legal
- Telèfon de contacte

Preus: de l'1 al 31 d'agost (20 dies lectius) 133€, 126€ per a segon germà/-na.

IMPORTANT: Les persones que facin la preinscripció es comprometen a fer-ne ús durant tot el mes d’agost.

La data límit per preinscriure's és dia 22 de juny de 2018.

Cordialment,
Regidoria d'Educació
Ajuntament de Montuïri

dimarts, 5 de juny de 2018

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 04/18


L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper dia 7 de juny a les 21:00 hores a la Sala dels Baixos de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. DECRETS DE BATLIA
4. ADHESIÓ CONVENI JEFATURA PROVINCIAL DE TRÀFIC
5. APROVACIÓ PLA IGUALTAT
6. APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC
7. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
8. PRECS I PREGUNTES