dilluns, 16 d’octubre de 2017

Taller de genètica per a infants


Aquesta activitat s'ha dissenyat en forma de tallers repartits en dues sessions.

La primera part d'aquest cicle té per objectiu familiaritzar als infants amb el concepte d'ADN i amb el codi que aquesta molècula fa servir per traspassar informació genètica dels progenitors a la seva descendència. 

A la segona part s'introduirà el concepte de la variació genètica i com aquesta variació fa que tots siguem únics i irrepetibles. 

El taller comptarà amb un petit taller experimental durant el qual extraurem ADN a partir de teixit vegetal o animal (segons temporada) així com també es jugarà a descobrir qui és el responsable d'un crim que s'ha comès a la Biblioteca. 

dimecres, 4 d’octubre de 2017

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 05/17


L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper el proper dia 5 d'octubre a les 21:00 hores a la sala de plens de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. PRÒRROGA CONTRACTE GESTIÓ CEMENTIRI
5. FESTES LOCALS 2018
6. ASSUMIR LA DEFENSA JUDICIAL DE JAUME BAUÇÀ
7. PRECS I PREGUNTES